Conclusies

Ondergetekenden zijn ongerust over de devaluatie van onze democratie door:

a. een afnemend draagvlak onder burgers voor politieke partijen, dat met de parlementaire democratie als uitgangspunt constructief aan een samenleving voor iedereen willen werken;

b. een matige verbondenheid met het maatschappelijk middenveld;

c. een onvoldoende adequaat antwoord op de individualisering van de samenleving, die vraagt om individuele behandeling en een democratisch tekort in het publieke domein, waar overheidstaken worden uitgevoerd.

d. een toenemende invloed van populistische partijen;

e. een inhoudelijk en kwantitatief matige vertegenwoordiging van culturele diversiteit binnen partijen en binnen D66;

f. een matig objectieve en onvoldoende feitelijke informatieverstrekking door de mediamieke bubbelvorming;

g. een toenemend politiek keurslijf en proces van politieke besluitvorming richting gelijkgestemdheid.