Democratie heeft draagvlak nodig


Hoe D66 een nog meer open en maatschappelijk verankerde partij kan worden Een Open Partij. Onze oproep tot actie.

Velen maken zich zorgen over de toekomst van onze democratische rechtstaat. Zo ook de ruim 45 D66’ers die dit initatief ondertekenden. Wij zien een afnemend draagvlak voor politieke partijen en soms zelfs voor de democratische rechtstaat en willen het niet bij een analyse laten, maar ook perspectief bieden op mogelijke oplossingen. D66 kan daar volgens ons een centrale rol in spelen door– net als in de jaren zestig van de vorige eeuw – een meer open politieke/maatschappelijke vereniging te zijn dan alleen een politieke partij.

 Het laatste nieuws